suryani.net

Süryaniler Hakkında Makaleler

MAKALELER

Süryaniler Hakkında Makaleler Ve Tarihi Bilgiler

MAKALELER

MARDİNLİ SÜRYANİLERİN ULUS-AŞIRI CEMAATE DÖNÜŞÜMÜ

Öz Göç antropolojisinin ilgi alanlarından biri ulus-aşırı hareketliliktir. Antropologlar son yıllarda ulus-aşırı cemaatlerin doğuşuna yol açan bu ulus-aşırı hareketlilikleri araştırmaktadırlar. Bu makale Mardinli Süryaniler örneğinde ulus-aşırı cemaat olgusunu incelemeyi amaçlamaktadır. Etnografik araştırma verilerine dayanan makale, 2002 yılı sonrasında…
Devamını oku
MAKALELER

Ortaçağ İslâm Dünyasında Süryani Tarih Yazıcılığı

Öz Süryani tarih yazıcılığı, İslâm öncesi dönemde başlamış ve ilk eserlerini ortaya koymuştur. İslâm’ın doğuşu ve…
MAKALELER

Mervânîler Devrinde Süryaniler

Öz Mervânîler, 983-1085 yılları arasında Kuzey Mezopotamya’da hüküm sürmüş İslam devletlerinden biridir. Bu bölgede, Hulefa-i…
MAKALELER

SÜRYANİ TARİHİNDE BÖLÜNMELER

SÜRYANİ TARİHİNDE BÖLÜNMELER Süryanilerin tarihine baktığımızda karşımıza iki dönem çıkmaktadır: Putperest…

Süryani Kitapları

Süryani Kitapları Hakkında Bilgi Edinin

Günümüzde Süryaniler

Süryanilerde Bayramlar

gelenekler

SÜRYANİLERDE BAYRAM

SÜRYANİLERDE PASKALYA BAYRAMI VE HAZIRLIKLAR

Süryanilerde bayramlar ve onlara ait gelenekler, toplum yaşamında önemli bir yer tutar. Günümüzde her ne kadar bu gelenekler şehirlerdeki yaşam sonucu unutulmaya yüz tuttuysa da, Süryani toplumunun belleklerinde kalan güzel ve anlamlı bayram gelenekleri vardır. Sizlere bu yazıda Hıristiyanlık dünyasının önemli bayramlarından biri olan Paskalya’nın Süryanilerdeki önemini…
Devamını oku

Süryani Dili

SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

SÜRYANİ EDEBİYATININ 2000 YILLIK GEÇMİŞİ

Aramice’nin bütün lehçeleri arasında Süryanice şimdiye kadar en büyük ve aynı zamanda en uzun ömürlü edebiyatı…
SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

Süryani Alfabesi

Süryani Alfabesi MÖ 2. yüzyıldan itibaren Mardin’de Süryanice için kullanılan bir alfabedir. Bu yazı sistemi, Arami…
SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

Süryanice Sogdinan Laslibo

Süryani kilisesinde, özellikle Diasporada yaşayan, beş ila 10 yaş arası çocuklar, diyakon derecesine yükselmeden önce…
SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

SÜRYANİCE ANADİLİNDE EĞİTİM HAKKI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GİRİŞ Milliyetçi ideolojide ulus, çoğunlukla “ortak dil”e referansla tanımlandığından, ulus-devletler açısından dil, ulusal…
SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

SÜRYANİ DİLİ

Süryani Dili Dünyada konuşulan ilk lisanın “Aramca (Aramice) ” olduğunu belirten pek çok bilgin vardır. Kutsal…

Süryani Haberleri

Güncel Haberler